Tarief

Integraal holistische massagetherapie

Een integraal holistische massage duurt 90 minuten. De kosten hiervoor zijn € 75,- (vrijgesteld van BTW). Er vind altijd een intake -en evaluatiegesprek plaats.

Duur van een traject

In het eerste consult zal ik een inschatting maken van de te verwachten duur van de behandelingen.

Vergoedingsmogelijkheden Integraal holistische massagetherapie

De sessies die ik geef vallen onder lichaamsgericht psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen. Die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen. Dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

Check de pagina van het CAT om te zien welke zorgverzekeraars vergoeden vanuit het aanvullend pakket. Check je eigen zorgverzekering om te zien voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

Betaling

Uitsluitend met PIN. Factuur wordt per mail verzonden.

Delen met je netwerk?