Privacy/AVG

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel

Voor een goede holistische massage is het noodzakelijk, dat ik een dossier aanleg en een samenwekingsovereenkomst met de cliënt aanga. Dit is wettelijk verplicht, vastgesteld door de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Deze krijgt u digitaal toegestuurd via Signrequest en wordt door mij bewaard op een externe harde schijf.

Uw dossier bevat de volgende gegevens en informatie:

  1. Persoonsgegevens: naam, adres, postcode en woonplaats van de cliënt(en), telefoonnummer, e-mailadres.
  2. Persoonlijke omstandigheden: Hierbij worden gegevens vastgelegd, betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden, thuissituatie, werk etc.
  3. Klachten: Het gaat hier om de klacht(en), die voor de cliënt de aanleiding vormt(en) om hulp te zoeken
  4. Hulpvraag: De hulpvraag betreft datgene waar de cliënt begeleiding bij wil/nodig heeft. De hulpvraag kan verschillen van de klachten.
  5. Sessieverslag: Verslaglegging van wat tijdens de sessie is gedaan (op welke plek massage, welke oefeningen, welke inzichten en tussentijdse evaluatie.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  1. Dossierplicht
  2. Bewaarplicht (de gegevens in het cliëntendossier blijven conform de wet 15 jaar bewaard)
  3. Financiële administratie en facturering

Indien Heel vanwege een andere reden of voor een ander doeleinde gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Heel neemt uw privacy en de bescherming daarvan zeer serieus en zal uw persoonsgegevens en andere gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarnaast neemt Heel passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Een en ander wordt nader omschreven in het Register Verwerkingsactiviteiten Heel, welke in de praktijk ter inzage ligt.

Contact button

Via deze website kunt u ook contact met Heel opnemen door via de contact button een mail te sturen. De e-mail wordt na behandeling verwijderd.

Delen met je netwerk?